Eğitimli Adım Kaliteli Bakım Projesi

eğitimli adım kaliteli bakım projesi2EĞİTİMLİ ADIM KALİTELİ BAKIM PROJESİ
 
Eğitimli Adım Kaliteli Bakım Projemiz, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları çalışmaları kapsamında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "İyi Uygulama Örneği" seçilmiştir.
 
Proje Sahibi: Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Proje Türü: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı
Proje Koordinatörü: Davut ELMACI
Projenin Amacı: Projenin genel amacı, dezavantajlı durumdaki bakıma muhtaç engelli bakıcılarının eğitimi yoluyla, engellilerin toplumsal bütünleşmelerinin gerçekleştirilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır. Projenin özel amaçları şunlardır: 1- Bakıma muhtaç engellilere bakım sağlayan engelli bakım elemanlarına engelli bakımı konusunda eğitimler vererek, bakıma muhtaç engellilerin daha iyi koşullarda bakılmalarını sağlamak, 2- Engelli bakımında eğitimli bakıcının önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmak, 3- Bakıma muhtaç engelli bakıcılarının birbirlerinin görüş ve deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamak, 4- Bakıma muhtaç engelli bakıcılarının bulundukları ortamlardan bir nebze olsun uzaklaşmalarını sağlayarak psikososyal rahatlamalarına katkıda bulunmak, 5- Bakıma muhtaç engelli aile üyelerine engelli bakım sertifikası kazandırarak istihdam edilebilirliklerini arttırmak.
Hedef Gruplar: Bakıma muhtaç engellisi bulunan ve engelli bakım ücreti ödenen aile üyeleri
Nihai Yararlanıcılar: Engelliler, engelli bakıcıları, kadınlar, işsizler,
Beklenen Sonuçlar: Proje sonunda 20 bakıma muhtaç engelli bakıcısının eğitim alması sağlanmış olacaktır. Buna paralel olarak da bakıma muhtaç engellilerin daha iyi koşullarda bakımları sağlanmış olacaktır. Bunun dışında engelli bakımında eğitimli bakıcı konusunda farkındalık artmış olacak, engelli bakıcılarının birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmaları sağlanmış olacak, bakıma muhtaç engelli bakıcılarının engellinin vefatı vb. durumlardan sonra istihdam edilebilirlik potansiyeli olacaktır.
Temel Faaliyetler:
1- Proje ekibinin ve ofisinin oluşturulması, 2- Proje tanıtım materyallerinin hazırlanması, 3-Proje tanıtım toplantısı, 4- Eğitime katılacak kişilerin tespiti, 5- Katılımcıların İŞKUR’a kayıtlarının yapılması, 6- Engelli bakımı eğitiminin verilmesi, 7- Eğitime katılanların deneyimlerini paylaşacağı toplantı, 8- Sertifika töreni, 9- Proje kapanış toplantısı.

Proje Web Sitesi: http://www.egitimliadimkalitelibakim.net/