Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projesi

cropped baneris3


BEDEN RUH VE ZİHİN İÇİN GIDA: AVRUPA'YI MASANIN ETRAFINDA BULUŞTURMAK

Proje Hakkında:
Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2012 yılında Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projesi başvurusunda bulunmuş ve bu başvurusu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca desteklenmeye değer bulunmuştur. Projenin Türkiye dışında Polonya, Litvanya, Portekiz, Almanya, İngiltere ve İtalya’dan oluşan altı ortağı daha vardır. Proje kapsamında Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bu ülkelere farklı zamanlarda toplam 24 hareketlilik gerçekleştirecektir. Bu hareketlilik sayısı için sağlanan hibe miktarı 25.000 (yirmi beş bin) Avro’dur.
Proje Özeti:
Avrupa toplumu gittikçe yaşlanmaktadır ve yaşlılığın getirdiği sorunlar nedeniyle insanlar kendilerini sosyal olarak toplumda dışlanmış hissetmektedir. Yaşlılar toplumda sadece bedensel olarak değil zihinsel olarak da mutsuzluk yaşamaktadır. İlgili bir konu olarak beslenmeyi kullanarak bu proje, yaşlılara, sağlıklı kalma ve toplumdaki itibarlarını yeniden kazanma için gerekli becerileri kazandırarak  onların yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.
Proje konusu, yapılabilecek faaliyetler açısından geniş fırsatlara ve insanları yaş, uyruk ve sosyal statü farklarına rağmen bir araya getirme gücüne sahip olduğundan tercih edilmiştir. Projenin hedefleri; sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek, yaşlılar için öğrenme fırsatları sağlamak, onları kendilerini gerçekleştirmeye özendirmek, Avrupa’nın nesiller arası dayanışma değerlerini yeniden yaşatmak, toplumlarda daha iyi yaşam için bir kaynak olarak çeşitlilik fikrini desteklemektir.
Projenin hedeflerine ulaşmak için işbirliğine dayalı, informel öğrenmeleri ve uygulamalı faaliyetleri kapsayan bir çalışma yaklaşımı benimsenecektir. Projeye, yaşlılığa vurgu yapılarak, sosyal dışlanma riski altındaki insanlar (kadınlar, göçmenler, engelliler, kırsal kesimdekiler vb.) dahil edilecektir.
Projenin sonucu olarak, yardımcı bir bilgi kaynağı olması açısından kitapçık (sanal ve basılı) oluşturulacak, nesiller arası öğrenme ortamı olarak bloglar geliştirilecek, insanları etkin hale getirmek için interaktif etkinlikler düzenlenmiş olacaktır.
Projede, kültürel kimliğe ve çeşitliliğe bağlı bilgi kazanılacağından ve paylaşılacağından, nesiller arası iletişim canlanmış olacaktır. Proje muhtemelen, yoksul insanlara bütçelerini uygun şekilde nasıl kullanacaklarını ve daha sağlıklı nasıl besleneceklerini öğreteceği için ekonomik etkilere de sahip olacaktır. Proje çıktılarından sadece bireyler değil toplum ve halk sağlığı sistemleri de yararlanacaktır.

Proje web sitesi: http://foodforbodymindandspirit.eu/
Proje blog sitesi: http://foodforbodymindandspirittr.wordpress.com/
 

sample LOGO