Senin İçin Bir Hikayem Var Projesi

Projenin genel amacı, ortaokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitimler vererek toplumda engelli konusunda farkındalığın artmasına katkıda bulunmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda; engelliler konusunda farkındalığın küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi, engellilerin yaşam becerilerinden yola çıkarak çocukların yazma becerilerinin geliştirilmesi, çocukların engellilere yönelik davranışlarının şekillenmesine katkıda bulunulması projenin özel hedefleridir. Projemizde ortaokul 2. ve 3. sınıf çocuklara teorik ve uygulamalı yazma eğitimleri verilerek onların yazma becerileri geliştirilecek ve engelliler konulu hikayeler yazmaları istenecektir. Daha sonra bu hikayeler derlenip kitap haline getirilerek okullarda çocuklara sunulacaktır. 


 

edeslogo