ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARDA GÖREV YAPAN ÖZEL HİZMET ALIMI SINAV DUYURUSU

        İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda Özel Hizmet Alımı çalışanlarının kadroya geçişleriyle ilgili 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23-24' üncü maddelerinin uygulanması esas ve usullerinin 13. maddesi uyarınca sınav komisyonunun 09.03.2018 tarih ve 1524 sayılı Valilik Makamı Oluru ile 20-21-22 Mart 2018 tarihlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sınav salonunda yapılacaktır. Sınav her gün saat 08:30 da başlayıp komisyonun çalışmalarına son verinceye kadar devam edecektir.
         Bakanlık Makamı Olurlarıyla sınavın "sözlü sınav" olarak yapılması uygun görülmüştür. Sınava gireceklerin T.C. Kimlik kartlarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

         İlgili Personellere Duyrulur.