2018 Yılı İkinci 6 Aylık Evde Bakım Yardımı Tutarı ve Muhtaçlık Sınırı

         29 Aralık 2017 tarihli ve 2017/1 Sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları doğrultusunda 2018 yılı evde bakım yardımı muhtaçlık sınırı 967,27 TL'dir.
         2828 Sayılı Kanunun Ek 7 nci Maddesi ile Maliye Bakanlığı'nın 04.07.2018 tarihli ve 5278 Sayılı Genelgesi doğrultusunda 01.07.2018 - 31/12/2018 tarihleri için hesaplanan evde bakım yardımının aylık tutarı 1179,40 TL olarak belirlenmiştir.