ÇEKOM Hariç Diğer Çocuk Kuruluşlarının Dikkatine

ABS EĞİTİM ÇOCUK DÖKÜMANI

Hizmet Sonlandırma
Nakiller
Başvuru işlemlerini
Kuruluşlarımızın ÇEKOM HARİÇ acilen Abs sistemine giriş yapıp Kuruluştaki kayıtlı kişilerin sayısal olarak doğruluğunu teyit etmelidirler.
NOT: Geçen hafta gönderilen 65838 Sayı 18/06/2018 Tarihli Resmi yazıda belitilen hususlar
Bakanlığımız bilgi işlem altyapısı çalışmaları kapsamında Aile Bilgi Sisteminde (ABS), sosyal hizmet başlatma, nakil, hizmet sonlandırma ve koruyucu aile süreçleri tamamlanmıştır.          
        Söz konusu sistemde Çocuk Evleri Sitesi (ÇES), Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) ve Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) ilgili süreçleri kullanmaya başlayabilirler. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri (ÇEKOM) için ise merkeze bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar henüz görülemediğinden Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca (BİDB) çalışmalar devam etmektedir.              
        Ayrıca İl Müdürlüğü, ÇES, ÇODEM VE ÇEKOM’ lara bağlı olan ÇOKİM’ lerde çocuk kabul işleminin bağlı olduğu kuruluş müdürlüğünce yapılabilmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar tamamlanıncaya kadar geçici olarak ÇOKİM’ lerde çalışan bir personele kuruluş müdürü onay yetkisinin verilmesi ve bağlı bulunulan kuruluşun da ÇOKİM olarak seçilmesi gerekmektedir.
        Bilindiği üzere 2018 yılı başında Yönetim Bilgi Sisteminde yer alan çocuk kayıtları ABS’ ye aktarılmıştır. Ancak halen YBS nakli/hizmet sonlandırılması yapılmayan ve kapatılan kuruluşlarda kaydı bulunan çocuklar bulunmaktadır. Bu çocuklar ABS İl Müdürlüğü personelinin ana sayfasında “Kapatılan Kuruluşlarda Hizmet Alanlar” şeklinde görülmektedir. Öncelikli olarak bu çocukların kayıtlarının ilgili personelce mevcut durumlarına göre ivedilikle düzeltilmesi önem arz etmektedir.
        Buna ek olarak, tüm kuruluş personeli tarafından ABS “Ana Kullanıcı Sayfasında” yer alan Ana İşlemler-“Detaylı Kişi Ara” sekmesinden kuruluşlarında kalan çocukların listesinin kontrol edilerek ihtiyaç duyulması halinde güncellenmesi gerekmektedir.
          
        Tüm süreçlere ilişkin yetkilerin, yetki koordinatörlerince sağlıklı bir şekilde dağıtılmasının tamamlanması ve ABS eğitim dokümanı doğrultusunda girişlere başlanması hususunda;    
Reşit ÇELİK         0312 7055499    rcelik@aile.gov.tr
Ayşe YILMAZ      0312 7055083    Ayse.Yilmaz1@aile.gov.tr
Selen Taşkın       0312 7055433     selen.taskin@aile.gov.tr