Harcama Analizi

Doldurulması Gereken Tablo
Açıklamalar

Notlar:
1- Giderlerin tabloda belirtildiği başlıklarda, ayrıca ayrıntıya girilmeden doldurulması gereklidir. Örneğin, sosyal haklara ilişkin giderler ayrıca bir başlık altında verilmeyip "Memur Maaşlar" kısmında belirtilecektir.
2- Genel bütçe dışında yapılan harcamalar tablonun sonuna "Diğer Giderler" kısmına eklenebilir.
3- "Açıklamalar" isimli word dosyası üzerinde Ctrl+F yapılarak açıklaması istenen gider kalemi bulunabilir.
4- Giderler, brüt gider miktarlarını içerecektir.
5- Harcama Analizine ilişkin görüş ve önerilerinizi İl Müdürlüğü Ar-Ge Birimine iletebilirsiniz.