Sosyal Risk Analizi Çalışması

İlgi (a): Strateji Geliştirme Başkanlığının 09/07/2015 tarih ve 106263 sayılı yazısı
İlgi (b): İl Müdürlüğümüzün 21/07/2015 tarih ve 3040 sayılı yazısı

İlgi yazılar gereği kuruluşlarımızın kendileriyle ilgili bilgilerinin aşağıdaki tabloya eklenerek İl Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Tablo