HİZMET STANDARTLARIMIZ

 

MASYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI  
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1 Evlat Edinme İlk Başvuru 1- Dilekçe
2- Meslek elemanı ile birlikte doldurulacak olan fotoğraflı İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır
1 SAAT  
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
2 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç  
1 - Öğrenim durumunu gösterir belge,
2 - Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Üniversite Hastanesi)
3 – Sabıka Kaydı
4 – İkametgah
5 – Özgeçmiş
6 – Mal Gelir ve SGK Belgeleri
7 – Vesikalık ve Aile Fotoğrafları
2 AY
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
3 Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi belge tamamlama tarihi esas olmak üzere sıraya alınır. 1 YIL
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
4 Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci Sırası gelen aile ya da kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere 1 yıl süre ile aile yanına yerleştirilir. Aile 3 aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır. Bir yılın sonunda aile mahkeme sürecini başlatmak üzere yönlendirilir. 1,5 Yıl
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
5 Evlat Edinme Sonlandırma 1- Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı
1 AY
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
6 Koruyucu Aile Hizmetleri 1- Dilekçe
2- Meslek elemanı ile birlikte fotoğraflı İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır.
1 Saat
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
7 Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci Çocuğun varsa öğrenim belgesi Her Yıl Eylül Ayında
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
8 Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar Müracaat-Değerlendirme DilekçeDilekçe
 elemanı ile birlikte .
10 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
9 İhbar Üzerine Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar -Değerlendirme İhbar eden kişinin ismi ve iletişim bilgileri (gizli tutulur) Aynı Gün
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
10 Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar Terk Bebek İşlemleri 1- Polis Merkezinde tutulan tutanaklar
2- Hastane raporu
3-Hastane Teslim Tutanağı
Aynı Gün
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
11 5395 Sayılı kanun gereği savcı talimatı alınan çocuk işlemleri 1- Polis Merkezinde tutulan tutanaklar
2- Adli Tabip Raporu
3- Savcı Talimatı
4- Görüşme Raporu
2 Gün
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
12 Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri 1- Var ise Pasaport
2- Sığınmacı Belgesi
3- Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair)
4- Gerekmesi halinde kemik yaşı tespit raporu
3 Gün
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
13 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri  
Dilekçe
10 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
14 Tutuklu ve Hükümlü Annelerin Çocuklarına Verilen Ücretsiz Bakım Hizmeti  
Dilekçe veya cezaevinden alınan yazı
5 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
15 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri/ Çocuk Kulüpleri ilk başvuru ve yer görme 1- Dilekçe
2- Yapı kullanma izin belgesi
5 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
16 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri Kuruluş Açılış yetki belgesi işlemleri 1- Kurucudan istenen belgeler
2- Dilekçe
3- Sağlık raporu
4-Mimari Proje
10 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
17 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri Açılış izin belgesi (Ruhsat) işlemleri 1- Bina ile ilgili istenen uygunluk belgelerinin (Belediye, İtfaiye. Bayındırlık, Emniyet) tamamlanması
2- Kuruluşun tefrişinin sonuçlanması
3- Kuruluş müdür evraklarının il müdürlüğüne teslim edilmesi
4- Açılış izin belgesinin düzenlenmesi
1 AY
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
18 İl/İlçe/Kuruluş Müdürlüklerine Yapılan Ekonomik Destek Başvurusu Form Dilekçe
Nüfus Cüzdan Fot.
1 AY
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
19 Kadın Konukevi İlk Başvuru Form Dilekçe
Kimlik Fot.
Tahütname
Aynı Gün
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
20 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri Yöneticilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.
1- Form Dilekçe
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
3- Kuruluş binasının iskân durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi
4- Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
5- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 3 ay
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
21 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri 1- İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personel  için düzenlenmiş iş sözleşmesi,
2- Merkez Müdürünün Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl veya İlçe Müdürlüğünce onaylı örneği,
3- Aile Danışmanlığı Eğitim Belgesi,
4- Başvuru yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge,
5- Belediye İmar Müdürlüğü’nden alınacak iskân raporu örneği ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik raporu örneği,
6- Merkezin tüm mekânlarını ve kullanım amaçlarını gösterir kroki,
7- Apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,
8- İç hizmet yönergesi,
9- Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve  imza sirkülerinin birer örneği,
Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 20 iş günü  
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
22 Huzurevi Başvurularının alınması 1- Dilekçe,
2- Gelir durumunu gösterir belge örnekleri,
3- Sağlık raporu,( Huzurevinde Kalabilir ibaresi bulunacak. )
4-Nüfus Cüzdan Fot
5-Mal Varlığı varsı Gelir Tespiti
Evrakların tamamlanmasını müteakiben aynı günde
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
23 Huzurevi Başvurularının değerlendirilmesi ve sıraya alınması (Belge İstenmemektedir) 10 iş günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
24 Engelli Kimlik Kartı İlk Başvurusu 1- Engelli Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği
2- 2 adet vesikalık fotoğraf
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Aynı gün  
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
25 Engelli Kimlik Kartı teslim edilmesi (Belge İstenmemektedir) 10 iş günü  
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
26 Özel Huzurevi Açılışı başvuru İşlemleri Kurucu ve sorumlu müdür için;
1- Matbu başvuru dilekçesi 
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
3- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir.
Aynı Gün  
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
27 Özel Huzurevi Açılış İşlemleri Kuruluş binası için;
1- Yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
2- Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
3- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
4- Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak hizmet vermesi durumunda il sağlık müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu istenir.   
Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 10 iş günü  
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
28 Korunmaya İhtiyacı Olan Engelli İlk Başvurunun alınması 1- Matbu başvuru dilekçesi
2- Engelli sağlık kurulu raporu,
3- Vasi ve izin yetki kararı.(Özür durumuna göre)
4- İki adet vesikalık fotoğraf,
5- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
Aynı gün  
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
29 Korunmaya İhtiyacı Olan engelli başvurusunun incelenmesi ve tertibi için Bakanlığa gönderilmesi (Belge İstenmemektedir) 10 iş günü  
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 Engelli Evde Bakım İlk Başvuru 1- T.C. Kimlik Numarası beyanı ,
2- Engelli sağlık kurulu raporu,
3- Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
4- Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
5- İki adet vesikalık fotoğraf,
6- Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
7- Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
8- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
9 – Evde yaşayan herkesin Kimlik Fot.
10 – Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
2 Ay
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
31 Engelli Evde Bakım Başvurusunun heyetlerce incelemesinin tamamlanması ve sonra onaylanması Bakıcıdan Ziraat Bankası Hesap Numarası 2 AY
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
32 Özel Bakım Merkezleri Açılış Başvuru İşlemleri ve Yer Görme Kurucudan,
1- Form Dilekçe
2- En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,
3- Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,
4-  Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,
5- SGK İlişiksizlik Belgesi
Sorumlu Müdürden istenecek belgeler
1- Form Dilekçe
2- Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi,
3- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.
5 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
33 Özel Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri Merkez hizmet binası,
1- Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
2- Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,
3- Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,
4- Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren kayıtlar.
5- Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
6- Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
7- Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
1- Form Dilekçe
2- Öğrenim durumunu gösterir belge,
3- Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.
4-Kurs bitirme belgesi
Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 10 iş günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
34 Kuruluşları Ziyaret Başvurusu Kuruluş Ziyaret Talep Formu 2 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
35 Kuruluşları Ziyaret onayının alınması(Valilik Onayına Sunulması gereken ) Belge İstenmemektedir 5 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
36 Röportaj-Ses Görüntü kaydı alma-haber yapma talepleri Form Dilekçe 10 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
37 BİMER, Valilik Halk Günleri, Dilekçe Hakkının Kullanılması kapsamında yapılan başvurular. Başvuru Formu İl Müdürlüğü Görev alanında ise 15 iş günü, Diğer Kurum ve kuruluşların hizmet alanı ile ilgili ise 30 İş günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
38 Gönüllü Çalışma, Etkinlik, Proje, Topluma Hizmet Uygulaması, Mesleki Uygulama Talepleri 1- Form Dilekçe
2- Etkinlik Talep Formu
3- Proje Metni
4- Mesleki Uygulama Talep Formu
15 İş Günü
 
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
39 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması Bilgi Edinme Başvuru Formu İl Müdürlüğü Görev alanında ise 15 günü, Diğer Kurum ve kuruluşların hizmet alanı ile ilgili ise 30 gün.

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.                                                                                 
 
İlk Müracaat Yeri : İl Müdürlüğü     İkinci Müracaat Yeri : Amasya Valiliği
İsim : Mustafa ARSLAN   İsim : Turgay İLHAN
Unvan : İl Müdür V.   Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : Merkez/ AMASYA   Adres : Merkez/ AMASYA
Telefon : 0 (358) 218 12 93   Telefon 0 (358) 218 10 53
Faks :0 (358) 212 55 70   Faks 0 (358) 218 11 33
E-Posta                amasya@aile.gov.tr   E-posta : amasya@icisleri.gov.tr
  info@amasya.gov.tr


  
 
 
 
HİZMET STANDARTLARIMIZ